SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2555 ( 8 - 30 พฤษภาคม 2555 )

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2555 ( 8 - 30 พฤษภาคม 2555 ) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2555 ( 8 - 30 พฤษภาคม 2555 ), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก. ปี 2555 ( 8 - 30 พฤษภาคม 2555 )ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2555
 -----------------------

 การสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2555
 สมัครสอบได้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้

 ขั้นตอน

 - สมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555

 - ชำระเงินและเลือกศูนย์สอบตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2555

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ให้เข้าไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในหัวข้อย่อย
 "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ"

เว็บไซต์ : http://job3.ocsc.go.th
ลงวันที่ 03/05/2012 15:05:03
จำนวนผู้ชม 1656
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ