ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลเมืองสามพราน รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)

เทศบาลเมืองสามพราน รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลเมืองสามพราน รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองสามพราน รับครูผู้ช่วย (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555) สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม (ทม.สามพราน) รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

 1. ครูผู้ช่วย วิชาเอกการประถมศึกษา
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา หรือปริญญาตรีอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และ
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท.กำหนด จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองสามพรานแต่งตั้ง

 2. ครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือปริญญาตรีอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล และ
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท.กำหนด จากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองสามพรานแต่งตั้ง
 - ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คะแนนและแบบประเมินที่ ก.ท.กำหนด โดยคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง

 ขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.samphrancity.go.th โดยผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ที่ กองการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. วุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบที่ ก.ท.กำหนด)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกให้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 8. เอกสารหลักฐานทางทหารสำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชาย พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 10. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้าของเอกสาร

เว็บไซต์ : http://www.samphrancity.go.th
ลงวันที่ 03/05/2012 15:03:45
จำนวนผู้ชม 1173
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน