SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับวุฒิปวส.-ปริญญาตรี (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับวุฒิปวส.-ปริญญาตรี (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับวุฒิปวส.-ปริญญาตรี (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับวุฒิปวส.-ปริญญาตรี (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. พนักงานนำเข้าข้อมูล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
 - มีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย

 2. พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) ค่าตอบ แทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้า

 3. ช่างภาพ ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา ศิลปะภาพถ่าย วิจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่มีการเรียนการสอนในวิชาการถ่ายภาพนิ่ง
 - มีความสามารถในการวางระบบการจัดเก็บและการสืบค้นภาพนิ่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน
 - มีความสามารถในการใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์การถ่ายภาพต่าง ๆ
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง

 4. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์ ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา
 - มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพโทรทัศน์ การถ่ายภาพยนตร์ สร้างสรรค์มุมกล้องที่แปลกใหม่
 - สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam กล้อง HD หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์ รวมทั้งการดูแลรักษาอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์ได้เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์ด้านโทรทัศน์และภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 5. พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
 - มีประสบการณ์ในการควบคุมสัญญาณในการผลิตรายการ เช่น อุปกรณ์ CCU VECOR SCOPE & WAVEFORM MONITOR ระบบเสียง AUDIO MIXER ให้มีคุณภาพ โดยมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - มีประสบการณ์ในการควบคุมระบบเสียงทั้งในห้องบันทึกรายการและนอกห้องบันทึกรายการ

 6. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 - วุฒิ ปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนา คม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 7. นักวิชาการพิมพ์ ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการพิมพ์
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพิมพ์
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photo-shop, Illustrator และ Page maker ในการออกแบบงานพิมพ์

 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ด้านโครงการ) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านนโยบายการวางแผนและประเมินผล ด้านวิจัยและประเมินผลโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินผลด้านโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project เป็นต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ได้

 9. ผู้เขียนบทโทรทัศน์ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 - มีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนบทโทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ และการผลิตรายการโทรทัศน์
 - มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำเอกสารมาแสดงต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)

 10. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือด้านคอมพิวเตอร์
 - สามารถควบคุมและใช้งานชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์ ระบบ BETA CAM SP ทั้งแบบ LINEAR และ NON LINEAR EDITING
 - สามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้านการตัดต่อภาพและเสียงได้
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียง

 11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รัฐสภา) ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินผลด้านโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project เป็นต้น
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปร แกรม SPSS ได้

 12. ผู้สื่อข่าว ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
 - มีบัตรผู้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 13. ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถด้านการประสานงานผลิตรายการโทรทัศน์
 - มีประสบการณ์ด้านการประสานงานผลิตรายการโทรทัศน์

 14. นักวิชาการกฎหมาย ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย
 - มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

 15. นักวิชาการรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,360 บาท
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สังคม ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 16. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าตอบแทน 14,020 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 17. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล (ด้านนโยบาย)
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านนโยบายการวางแผนและประเมินผล ด้านวิจัยและประเมินผลโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ
 - มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project เป็นต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
 - ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปร แกรม SPSS ได้

 18. พิธีกรดำเนินรายการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 17,600 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคม ศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเมืองการปกครอง ไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเมืองการปกครอง ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 - มีบัตรผู้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 - มีความรู้ความสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติและระบบงานรัฐสภาเป็นอย่างดี

 19. นักออกแบบเว็บ ค่าตอบแทน 17,600 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลงานในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือ
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีผลงานในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น Photoshop, Flash Action Script, JAVA Script, Css Style Sheets และ DreamWeaver เป็นต้น

 วัน เวลาการทำงาน เริ่มตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ในกรณีทำงานล่วงเวลาจะได้รับค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

 ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน-11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3108-12 หรือทาง Website ของรัฐสภาที่ www.parliament.go.th โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกและมายื่นใบสมัครตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ให้ผู้สมัครใช้สำเนาประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครและสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ร. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547 ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 5. หนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหน่วยงานเดิม ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา เช่น ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

 ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่ใช้ในการสมัคร ‘รับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง’ และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
ลงวันที่ 03/05/2012 14:56:24
จำนวนผู้ชม 1168
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ