SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน, ข้อมูลเกี่ยวกับ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
 - วุฒิ ม.3 อายุ 21-35 ปีบริบูรณ์ และได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 - มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
 - ไม่เป็นทหารหรือตำรวจประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 - ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญ

 สนใจรับสมัครระหว่างวันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. โดยติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 หลักฐานประกอบการรับสมัคร
 1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป
 6. หลักฐานทางทหารพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
ลงวันที่ 03/05/2012 14:55:46
จำนวนผู้ชม 1059
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ