SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับ วิศวกร (17-25 เมษายน 2555)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับ วิศวกร (17-25 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับ วิศวกร , ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับ วิศวกรกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับสมัครข้าราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : วิศวกร

 อัตราเงินเดือน : 19,000 บาท

 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

 รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพด้านวิศวกรรมและพลังงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฏหมาย รวมทั้งแก้ไขและแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งในอาคารและโรงงานควบคุม เพื่อผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานกฏหมายที่ถูกต้องยั่งยืนและตรงตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ

 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 18/04/2012 10:52:22
จำนวนผู้ชม 1289
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ