SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


HR ชี้เสี่ยงแรงงานระดับล่างตกงาน เหตุนโยบายดีเดย์ 1 เม.ย. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

HR ชี้เสี่ยงแรงงานระดับล่างตกงาน เหตุนโยบายดีเดย์ 1 เม.ย. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : HR ชี้เสี่ยงแรงงานระดับล่างตกงาน เหตุนโยบายดีเดย์ 1 เม.ย. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ , ข้อมูลเกี่ยวกับ HR ชี้เสี่ยงแรงงานระดับล่างตกงาน เหตุนโยบายดีเดย์ 1 เม.ย. ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรศ.ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุข หัวหน้าหลักสูตรบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทย กล่าวถึงนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทของรัฐบาล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบเศรษฐกิจของไทยว่า ในระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย แรงงานที่มีทักษะระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ำ ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น นักลงทุนต้องการแรงงานระดับล่างราคาถูก ถ้าวิเคราะห์แรงงานไทย พบว่า แรงงานระดับล่างที่ไม่มีฝีมือของไทยนั้น มีค่าจ้างที่แพงกว่าแรงงานระดับล่างในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เพราะปัจจัยค่าแรงจะเป็นตัวสนับสนุนให้นักธุรกิจอาจย้ายฐานการผลิตไปยัง ประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า รวมทั้งอาจลดคนงานแล้วเพิ่มปริมาณงานให้คนงานที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ผู้บริหารต้องคำนึงถึงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับแรงงานใน กลุ่มนี้ และสรรหาแรงงานที่มีศักยภาพมาพัฒนาองค์กร

รศ.ดร.ศิริยุพา กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลต้องมีวิสัยทัศน์และนโยบายในระยะยาว โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ และควรพัฒนาแรงงานระดับล่างให้มีทักษะ มีคุณค่า และสร้างความแตกต่างในเรื่องผลงาน จะเห็นได้จากประเทศเกาหลีใต้ที่มีนโยบายชัดเจนทางเศรษฐกิจในการเป็นเจ้าทาง เทคโนโลยีและการสื่อสาร ก็พัฒนาฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้เชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว ในอนาคตเราจะเห็นภาคธุรกิจของไทยออกมาเปิดโรงเรียนหรือวิทยาลัยของตัวเอง เพื่อพัฒนาบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถรอให้รัฐบาลมาพัฒนาในเรื่องนี้ได้ทันการ ดังนั้นการจัดการศึกษาและอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ สุด เพื่ออบรมคนให้ทันต่อการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แรงงานเองก็ต้องมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง

“ปัจจุบันรัฐบาลเจอปัญหาเฉพาะหน้ามาก จนอาจลืมมองในระยะยาวว่า ในอนาคตจุดขายของไทยคืออะไร เราต้องสร้างจุดเด่นของระบบเศรษฐกิจไทย การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ควรเป็นนโยบายประชานิยมเพียงอย่างเดียว แต่รัฐบาลควรคำนึงถึงค่าครองชีพ อุปสงค์และอุปทานในตลาดว่า นายจ้างสามารถแบกรับต้นทุนของค่าแรงตามอัตราเหล่านี้ได้หรือไม่ สำหรับในภาพรวมของประเทศรัฐบาลต้องวิเคราะห์ให้ได้ด้วยว่า หากขึ้นค่าแรงแล้ว จะมีผลกระทบหรือไม่ ค่าแรงเป็นจริงหรือไม่สำหรับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพราะปัญหาในขณะนี้คือค่าแรงงานขั้นต่ำของแรงงานไทยมีราคาแพงและไม่มี ศักยภาพที่เหมาะสมกับค่าจ้างงาน เราจึงอาจเสียเปรียบจากการที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมีราคาถูกกว่า ดังนั้นจึงเสี่ยงกับการที่แรงงานระดับล่างของเราอาจตกงานในระยะยาว” รศ.ดร.ศิริยุพา กล่าว

(ThaiPR.net, 27-3-2555)
ลงวันที่ 04/04/2012 23:59:35
จำนวนผู้ชม 2050
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ