SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลเมืองกระบี่ รับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เทศบาลเมืองกระบี่ รับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลเมืองกระบี่ รับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองกระบี่ รับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

 1. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตประกอบการสอน

 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7 อัตรา
 - มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

 หลักฐานการรับสมัคร
 - ใบสมัครเข้าทำงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
 - รูปถ่ายของผู้สมัคร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 19-28 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 30/03/2012 11:12:04
จำนวนผู้ชม 1356
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ