SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน

 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขยายเวลา เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8

 

 จำนวน

 ๒ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
 -เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 - ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 - มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการปกติได้

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มี.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 โทร. ๐-๒๒๑๘-๙๗๗๓, ๐-๒๒๑๘-๙๗๗๕
ลงวันที่ 30/03/2012 11:02:55
จำนวนผู้ชม 1228
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ