SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เภสัชกร (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เภสัชกร (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เภสัชกร (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับ เภสัชกร (บัดนี้ - 30 มีนาคม 2555)ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 ตาแหน่งเภสัชกร

 ตามประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร
 บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตาแหน่งเภสัชกร จานวน ๓ อัตรา

 วุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
 มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี
 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

 เงินเดือน ๙,๙๔๐ บาท ค่าครองชีพ ๕๐๐บาท เงินเพิ่มพิเศษ ๑๒,๙๖๐ ค่าใบประกอบวิชาชีพ ๑,๐๐๐ บาท ถ้าผ่านการทดลองปฏิบัติงานครบ ๓ เดือน
 จะได้รับเงินเดือน ๑๐,๕๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท เงินเพิ่มพิเศษ ๑๒,๙๖๐ ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 ๑,๐๐๐ บาท

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมและผสมยาเคมีบาบัด ปฏิบัติงานจัดยาตามใบสั่งแพทย์
 ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น
 เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง เภสัชกรได้กว้างขวางขึ้น
 สถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งดังกล่าวต่อไปอีก ตั้งแต่บัดนี้
 จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ ๕ เมษายน
 ๒๕๕๕ ณ บอร์ด ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร และทางเว็บไซต์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ http://www.nci.go.th/

 ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ชั้น ๕ อาคารดารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลงวันที่ 30/03/2012 10:56:50
จำนวนผู้ชม 1208
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ