SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลคลองใหญ่ รับรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ รับรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลคลองใหญ่ รับรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ รับรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555 อัตราค่าตอบแทน ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. วันละ 200 บาท

 คุณสมบัติทั่วไป

 - กำลังศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนในระดับ ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวส. ปวท. หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี

 - มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 ผู้สนใจติดต่อขอรับหรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาล www.klognyai.com และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-28 มีนาคม 2555 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่

 เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา จำนวน 3 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงสถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาของสถาบันที่กำลังศึกษา
ลงวันที่ 23/03/2012 11:19:48
จำนวนผู้ชม 1439
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ