ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง รับ ครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง รับ ครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง รับ ครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง รับ ครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัดด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (1) ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด
 (2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 (3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (4) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (5) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 (1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
 (2) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 (3) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา ๒ ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 26 มีนาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 
ลงวันที่ 23/03/2012 11:15:04
จำนวนผู้ชม 1393
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54458 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน