SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลบางลึก จ.ชุมพร รับผู้ดูแลเด็ก (บัดนี้ - 28 มีนาคม 2555)

เทศบาลตำบลบางลึก จ.ชุมพร รับผู้ดูแลเด็ก (บัดนี้ - 28 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลบางลึก จ.ชุมพร รับผู้ดูแลเด็ก (บัดนี้ - 28 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลบางลึก จ.ชุมพร รับผู้ดูแลเด็ก (บัดนี้ - 28 มีนาคม 2555)  เทศบาลตำบลบางลึก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางลึก จำนวน 2 อัตรา

 1. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเนียน

 2. ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางลึก

 ผู้สมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

 เอกสารประกอบการสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูปทุกรูป 3 รูป
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันตรวจร่างกายถึงวันสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร การฝึกอบรม ฯลฯ (ถ้ามี)
ลงวันที่ 23/03/2012 11:14:47
จำนวนผู้ชม 1266
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ