ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวิทยาจารย์ 3-5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวิทยาจารย์ 3-5 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวิทยาจารย์ 3-5, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับวิทยาจารย์ 3-5โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง

 วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิ

 ปริญญาตรี ระดับ 3 ขั้น 9,140.-บาท และเงินค่าครองชีพรายเดือน 1,500.-บาท
 ปริญญาโท ระดับ 4 ขั้น 12,730.-บาท

 หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสอน จัดโครงการอบรม การให้ความรู้ในหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่กำหนดโดยหน่วยงานของสภากาชาดไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นเตรียมการสอน กำหนดตารางสอน ร่วมวางแผนการสอน ประเมินผลการสอน ค้นคว้า วิจัยเพื่อประโยชน์ในการสอน ปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอน เป็นต้น ประชุม สัมมนา ปฐมนิเทศและเป็นวิทยากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ และหากจบคุณวุฒิทางด้านบริหาร
 ทรัพยากรมนุษย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
 3. อายุไม่เกิน 45 ปี
 4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel, Power Point)
 5. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล การฝึกอบรมหรือเป็นวิทยากรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
 ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555
 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00น. โทรศัพท์ 0-2256-4350 , 0-2256-4408

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน
 เอกสารที่ระบุต่อไปนี้ ต้องถ่ายสำเนา แล้วรับรองเอกสารถูกต้อง และถ้าเอกสารต่าง ๆ มีรอย ขูด ขีด ลบ แก้ไข หรือ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกันทางโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้วถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสด.8 หรือใบสด.43
 3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
 4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ(กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 150.-บาท
ลงวันที่ 23/03/2012 11:13:07
จำนวนผู้ชม 803
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน