ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานซักรีด (บัดนี้ - 23 มีนาคม 2555)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานซักรีด (บัดนี้ - 23 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานซักรีด (บัดนี้ - 23 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานซักรีด (บัดนี้ - 23 มีนาคม 2555)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานใน

 ตำแหน่งพนักงานซักรีด หน่วยจ่ายกลาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

 อัตราค่าจ้างขั้น 5,340.-บาท และเงินค่าครองชีพรายเดือน 2,860 .-บาท

 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 รับผ้าและเครื่องใช้ในงานบริการรักษาพยาบาลจากหอผู้ป่วย ซักผ้า อบผ้า รีดและพับผ้าด้วยมือหรือเครื่องซักผ้า ส่งผ้าและเครื่องใช้ที่ ซัก-รีด เรียบร้อยแล้วส่งตึกรักษาพยาบาล อยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. วุฒิ ป.6 – ม.3
 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
 3. อายุระหว่าง 19 – 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2520 – 2536)

 การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
 ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2256-4350 , 0-2256-4408

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน
 เอกสารที่ระบุต่อไปนี้ ต้องถ่ายสำเนา แล้วรับรองเอกสารถูกต้อง และถ้าเอกสารต่าง ๆ มีรอย ขูด ขีด ลบ แก้ไข หรือ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกันทางโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสด.8 หรือใบสด 43
 3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
 4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ(กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.-บาท
ลงวันที่ 23/03/2012 11:12:33
จำนวนผู้ชม 983
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน