SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานครัว (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2555)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานครัว (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานครัว (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับพนักงานครัว (บัดนี้ - 26 มีนาคม 2555) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานใน

 ตำแหน่งพนักงานครัว ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 2 อัตรา

 อัตราค่าจ้างขั้น 5,340.-บาท และเงินค่าครองชีพรายเดือน 2,860-บาท

 หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารประเภทต่างๆ ทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ช่วยงานจัดเลี้ยงหมุนเวียน อยู่เวรประกอบอาหารเวรกลางคืนหมุนเวียน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. วุฒิ ม.3 – ม.6
 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
 3. อายุระหว่าง 19 – 30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2525 – 2536)

 การติดต่อยื่นใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง
 ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555
 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2256-4350 , 0-2256-4408

 เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัครงาน
 เอกสารที่ระบุต่อไปนี้ ต้องนำฉบับจริงมาเพื่อการตรวจสอบและถ่ายสำเนารับรองเอกสารถูกต้อง ถ้าเอกสารต่าง ๆ มีรอย ขูด ขีด ลบ แก้ไข หรือ ชื่อนามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกันทางโรงพยาบาล จะถือว่าเป็นเอกสารที่ใช้ไม่ได้
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบสด.8 หรือใบสด 43
 3. ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน หรือใบอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
 4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
 5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ(กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
 6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100.-บาท
ลงวันที่ 23/03/2012 11:12:16
จำนวนผู้ชม 1105
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ