ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลนครภูเก็ต รับพนักงาน 33 อัตรา (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555)

เทศบาลนครภูเก็ต รับพนักงาน 33 อัตรา (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลนครภูเก็ต รับพนักงาน 33 อัตรา (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครภูเก็ต รับพนักงาน 33 อัตรา (บัดนี้ - 15 มีนาคม 2555) เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 33 อัตรา ดังนี้

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล)

 1. ผู้ช่วยบุคลากร
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 อัตรา
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนดภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

 3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 4. พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
 - มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 - มีใบขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานดับเพลิง 6 อัตรา
 - วุฒิ ม.3

 2. คนงาน 7 อัตรา
 - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 3. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 9 อัตรา
 - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 4. พนักงานผลิตน้ำประปา 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-7621-4306

 หลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)
 3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายครึ่งตัว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันสมัคร
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย)

 ค่าธรรมเนียมสอบ พนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท
ลงวันที่ 15/03/2012 14:25:36
จำนวนผู้ชม 1363
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55157 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน