SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการ (20 มีนาคม - 11 เมษายน 2555)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการ (20 มีนาคม - 11 เมษายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการ (20 มีนาคม - 11 เมษายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบพนักงานราชการ (20 มีนาคม - 11 เมษายน 2555)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล :: Department of Groundwater Resources
 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 5 ตำแหน่ง
 อัตราเงินเดือน 9,140 - 10,060 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

 2. ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย)
 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
 อัตราเงินเดือน 9,140 - 10,060 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

 3. ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)
 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 2 ตำแหน่ง
 อัตราเงินเดือน 9,140 - 10,060 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

 4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 1 ตำแหน่ง
 อัตราเงินเดือน 9,140 - 10,060 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.


 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.dgr.go.thไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 15/03/2012 14:12:55
จำนวนผู้ชม 1470
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ