ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555

 รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
 ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ “ใบสมัครออนไลน์”
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ (เปิดรับสมัครวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)
 กรุณาตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 โดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชน,คำนำหน้าชื่อ,ชื่อ, และชื่อสกุล แล้วคลิกที่ "ยื่นใบสมัครออนไลน์"
 2.1 ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม "แก้ไข" จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
 2.2 ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม "ยืนยัน"
 2.3 ในกรณีมีปัญหาเรื่องการกรอกใบสมัคร ให้ติดต่อกลุ่มการเจ้าหน้าที่ โทร 02 1417310
 ขั้นตอนที่ 3 หลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” จะปรากฏ ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว"

 ผู้สมัครสอบโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 ฉะนั้นท่านควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ว่าตรงตามประกาศรับสมัครหรือไม่
 กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้

 ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานทางไปรษณีย์ดังนี้
 3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 3.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยต้องมีข้อความระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
 และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัย หรือ สภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
 3.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 3.5 สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือสำเนาสัญญาจ้าง(ถ้ามี)
 3.6 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณีชื่อ– ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรอง สำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งลงชื่อกำกับในหลักฐานทุกฉบับ

 สถานที่จัดส่ง
 1.กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง(กทม.)ให้ส่งเอกสารมาที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร รัฐประศาสภักดี
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 1417310
 2.กรณีที่ต้องการปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค(ต่างจังหวัด) ให้ส่งเอกสารมาที่ สำนักงานสถิติจังหวัดที่ผู้สมัครเลือกปฏิบัติงาน "คลิกที่นี่"

 โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องส่งภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555(จะถือวันที่ไปรษณีย์ลงนามประทับตรา)

 *****ผู้สมัครจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และนำมาในวันสอบสัมภาษณ์***

 ขั้นตอนการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ "ตรวจสอบรายชื่อ"
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขประจำตัวประชาชนในช่องที่กำหนด แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" จะปรากฏบัตรประจำตัวสอบ(ฉบับร่าง)
 ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่ม "พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ" จะปรากฏบัตรประจำตัวสอบ(ฉบับจริง) ให้พิมพ์หน้านี้แล้วตัดขอบตามที่กำหนด

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1-2 มีนาคม 2555
ลงวันที่ 21/02/2012 01:00:14
จำนวนผู้ชม 1892
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55403 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน