SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมประมง รับเจ้าหน้าที่ประมง (20-29 กุมภาพันธ์ 2555)

กรมประมง รับเจ้าหน้าที่ประมง (20-29 กุมภาพันธ์ 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมประมง รับเจ้าหน้าที่ประมง (20-29 กุมภาพันธ์ 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมประมง รับเจ้าหน้าที่ประมง (20-29 กุมภาพันธ์ 2555)กรมประมง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง

 อัตราเงินเดือน : 7,370 บาท

 ประเภท : เทคนิค

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืเทียบได้ในระดับเดียวกัย ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเกษตรกรรม สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งศึกษาวิชาเกี่ยวกับการประมงมาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิิต

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 ปฏิบัติงานขั้นต่ยที่ไม่ยากเกี่ยวกับงานประมง ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประมง ตรวจสอบความถูกต้องขั้นต้นของคำขออนุญาต จัดทำทะเบียนที่จับสัตว์น้ำและทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง ร่วมในการออกตรวจตราและช่วยเหลือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายประมง ให้คำปรึกษา แนะนำแะส่งเสริมอาชีพแก่ชาวประมง ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลองที่ไม่ยาก จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เผยแพร่แปรรูปสัตว์น้ำ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการประมง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร :

 - ความรู้ความสามารถ
 ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

 - ทักษะ
 ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

 - สมรรถนะ
 ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติและแรงจูงใจ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละวิธีไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 21/02/2012 00:54:27
จำนวนผู้ชม 1125
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ