ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด

รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด, ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัดด้วย โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดดังนี้ คือ.-

 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๘๕๒ บาท จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑.๑ เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 ๑.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
 ๑.๓ โดยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และเดินทางสะดวก
 ๑.๔ วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.๖) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ๑.๕ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 ๑.๖ ถ้าได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเงินค้ำประกันการเข้าทำงาน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฎิบัติงานชั้นต้นใช้แรงงานทั่วไป ในการยก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน,ห้องน้ำ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนา ใบ ร.บ.,ใบสุทธิ และใบประกาศนียบัตร พร้อมตัวจริง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น (สด.๘,สด.๙,สด.๔๓)
 ๔. ใบรับรองแพทย์

 การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและ เวลาราชการ
ลงวันที่ 21/02/2012 00:48:18
จำนวนผู้ชม 1032
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54248 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน