ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล

รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล, ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.พระปกเกล้า รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาลด้วย โรงพยาบาลพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดดังนี้ คือ.-

 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๘๕๒ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๗๕๐ บาท (จำนวนมาก มีหอพักให้ฟรี)

 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑.๑ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
 ๑.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
 ๑.๓ โดยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี และเดินทางสะดวก
 ๑.๔ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 ๑.๕ ถ้าได้รับการคัดเลือกจะต้องมีเงินค้ำประกันการเข้าทำงาน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฎิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับช่วยเหลือคนไข้ เช่น ช่วยพลิกตะแคงตัว เช็ดตัว ป้อนอาหารน้ำและยาให้แก่คนไข้ ทำความสะอาดเตียงตลอดจนโต๊ะ ตู้ แก้วน้ำ ข้างเตียงคนไข้ เปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอน เสื้อของคนไข้และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร
 ๑. รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนา ใบ ร.บ.,ใบสุทธิ และใบประกาศนียบัตร พร้อมตัวจริง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔. ใบรับรองแพทย์

 การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ชั้น ๖ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและ เวลาราชการ
ลงวันที่ 21/02/2012 00:48:03
จำนวนผู้ชม 1354
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน