SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มรภ. สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555

มรภ. สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มรภ. สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555, ข้อมูลเกี่ยวกับ มรภ. สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555ประกาศรับสมัครงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 2/2555) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2555

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประสงค์เปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 3 อัตรา

 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 13,250 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. สามารถออกแบบระบบ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์การทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
 5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 12,230 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา หรือสาขาการวิจัยการศึกษา หรือสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือคณิตศาสตร์ หรือสาขาสถิติ หรือสาขาสถิติการศึกษา หรือรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือวิจัยสังคมศาสตร์ หรือวิจัยทางด้านการศึกษา และมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษา
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
 4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผล
 5. มีความสามารถในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และนำเสนองานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
 7. สามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการติดต่อประสานงานได้

 ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 อัตราว่าง 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 12,230 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสารสนเทศ หรือ สารสนเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
 3. มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บ และสืบค้นสารสนเทศได้อย่างดี
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านห้องสมุด และ/หรือสถาบันบริการสารสนเทศอื่นๆ


 การรับสมัคร
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
ลงวันที่ 09/02/2012 15:46:29
จำนวนผู้ชม 1417
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ