SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมการข้าว รับ ปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555)

กรมการข้าว รับ ปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมการข้าว รับ ปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมการข้าว รับ ปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป (บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555) ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการข้าว

 ด้วยศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว ประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรักษาควาามปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ และด้านธุรการและจัดการงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 1. ด้านพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 จำนวนที่จ้าง 1 อัตรา
 ค่าจ้างต่อเดือน 9,500 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

 2. ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 จำนวนที่จ้าง 1 อัตรา
 ค่าจ้างต่อเดือน 8,750 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

 3. ด้านธุรการและการจัดการงานทั่วไป
 จำนวนที่จ้าง 1 อัตรา
 ค่าจ้างต่อเดือน 8,000 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะ
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป สาขาการจัดการทั่วไป การบริหารธุรกิจ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการสำนักงาน หรือสาขาอื่นๆ ทางด้านพาณิชการที่เกี่ยวข้อง


 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว ชั้น 1 (ห้อง 122) ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 09/02/2012 15:30:04
จำนวนผู้ชม 1584
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ