SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระทรวงวัฒนธรรม รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2555)

กระทรวงวัฒนธรรม รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กระทรวงวัฒนธรรม รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กระทรวงวัฒนธรรม รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2555)ประกาศรับสมัครงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม Ministry of Culture Thailand

 ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 จำนวน 1 ตำแหน่ง

 อัตราเงินเดือน 12,600 - 12,980 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครอง นโยบายสาธารณะ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

 การรับสมัครสอบ
 การสมัครด้วยตนเอง
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 10 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันราชการ

 การสมัครทางไปรษณีย์
 ส่งใบสมัคร หลักฐาน และส่งธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวนเงิน 200 บาท สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ป.ณ. บางกอกน้อย 10700 โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 20) สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ลงวันที่ 09/02/2012 15:27:40
จำนวนผู้ชม 1252
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ