SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับปวส.-ปริญญาโท (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555)

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับปวส.-ปริญญาโท (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับปวส.-ปริญญาโท (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รับปวส.-ปริญญาโท (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555)ประกาศรับสมัครงานราชการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

 ด้วยจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการเปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้


 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 7,670 - 8,140 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ หรือทางช่างภาพ หรือทางการถ่ายภาพ

 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 12,600 -13,360 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ใขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 จำนวน 5 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 9,140 - 9,690 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

 
ลงวันที่ 25/01/2012 15:06:38
จำนวนผู้ชม 1863
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ