SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สสจ.ชัยภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555)

สสจ.ชัยภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สสจ.ชัยภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สสจ.ชัยภูมิ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 27 มกราคม 2555) ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้


 นักประชาสัมพันธ์
 จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

 นิติกร
 จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 นักโภชนาการ
 จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

 นักรังสีการแพทย์
 จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,850 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
 การรับสมัคร

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

 
ลงวันที่ 25/01/2012 15:04:42
จำนวนผู้ชม 1589
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ