ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


CAT รับ 92 อัตรา (10-24 มกราคม 2555)

CAT รับ 92 อัตรา (10-24 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : CAT รับ 92 อัตรา (10-24 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ CAT รับ 92 อัตรา (10-24 มกราคม 2555)ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

 ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 92 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
 วุฒิปริญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันของเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75
 วุฒิปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.0

 รายละเอียดคุณวุฒิที่รับสมัครอ่านได้จากรายละเอียดเพิ่มเติม

 การรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 บริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง http://www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 มกราคม 2555

 ** เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้สมัคร โปรดให้ความสำคัญกับรายละเอียดในประกาศ
 ** ในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ คุณวุฒิ ที่ต้องการ สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน
 เพียงข้อเดียวเท่านั้น ผู้ใดไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือกรอกใบสมัครหลายข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนด จะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
ลงวันที่ 18/01/2012 09:46:08
จำนวนผู้ชม 1543
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 04 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54333 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128446 คน