SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (บัดนี้ - 25 มกราคม 2555)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (บัดนี้ - 25 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (บัดนี้ - 25 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (บัดนี้ - 25 มกราคม 2555)คณะทันตแพทยศาสตร์ (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงาน

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7

 จำนวน

 ๑ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 - หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๕ ม.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารคณะฯ ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ ชั้น ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๖๓๗
ลงวันที่ 18/01/2012 09:21:39
จำนวนผู้ชม 1102
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ