SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กพร.เตรียมพัฒนาฝีมือลูกจ้างหลังน้ำลด

กพร.เตรียมพัฒนาฝีมือลูกจ้างหลังน้ำลด | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : พัฒนาฝีมือลูกจ้าง, กพร. พัฒนาฝีมือลูกจ้าง, ข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาฝีมือลูกจ้าง, กพร. พัฒนาฝีมือลูกจ้างนายประพันธ์ มนทการติวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี
(ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณ 61.5 ล้านบาท ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)
จัดโครงการยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยมีกลุ่มเป้า
หมายเป็นลูกจ้างที่อยู่ระหว่างรอการทำงานอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรืออาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปแล้ว
ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 10 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง
ระหว่างฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท
โดยหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมจะเน้นหลักสูตรยกระดับฝีมือ
เพื่อเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของลูกจ้างให้มีมาตรฐานสูงขึ้นก่อนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการเดิมภายหลังน้ำลดแล้ว
นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ
ที่เน้นให้ลูกจ้างได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของตัวเอง อาทิ
การปลูกฝังระเบียบวินัย ขยันและอดทน การทำงานเป็นทีม เป็นต้น
เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับแต่ยังขาดทักษะในด้านนิสัยอุตสาหกรรม
ซึ่งถ้าได้รับการพัฒนาจะทำให้เป็นที่ยอมรับของนายจ้างและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการมากขึ้นทั้งนี้
ลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยที่สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโดยขึ้นทะเบียนไว้ก่อนได้ที่สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-245-2367, 02-245-1704 และ 085-483-8226

 

ที่มา : http://www.naewna.com/news.asp?ID=288379
ลงวันที่ 10/01/2012 15:53:48
จำนวนผู้ชม 1621
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ