ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การประปานครหลวง เปิดสอบเพื่อบรรจุพนักงาน (สมัคร Online บัดนี้ - 10 มกราคม 2555)

การประปานครหลวง เปิดสอบเพื่อบรรจุพนักงาน (สมัคร Online บัดนี้ - 10 มกราคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การประปานครหลวง เปิดสอบเพื่อบรรจุพนักงาน (สมัคร Online บัดนี้ - 10 มกราคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ การประปานครหลวง เปิดสอบเพื่อบรรจุพนักงาน (สมัคร Online บัดนี้ - 10 มกราคม 2555)ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การประปานครหลวง

 การประปานครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตาแหน่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 นักวิทยาศาสตร์ (สอบเพื่อขึ้นบัญชีสารอง)
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 นิติกร จานวน 4 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางกฎหมาย และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย

 นักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์

 นักทรัพยากรบุคคล จานวน 2 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)

 นักบริหารงานรายได้ จานวน 6 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา

 นักบริหารงานพัสดุ จานวน 3 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา

 นักบริหารงานทั่วไป จานวน 22 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจทุกสาขา (ยกเว้นสาขาการบัญชี) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (Public Administration) การบริหารการศึกษา

 นักบัญชี จานวน 13 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบัญชี

 นักวิชาการการเงินการคลัง จานวน 5 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การธนาคาร หรือทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง (หากมีคะแนน TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ทุกสาขา

 นักคอมพิวเตอร์ จานวน 6 อัตรา
 - ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ
 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 วิศวกร จานวน 32 อัตรา
 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า การวัดคุมหรือระบบเครื่องมือวัด (Instrumentation System Engineering) อิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) สาหรับสาขาวิชาที่กาหนดให้มีใบ ก.ว.

 วิธีการสอบคัดเลือก
 สอบข้อเขียน มี 3 วิชา คือ
 1 วิชาเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน
 2 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
 3 ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ 100 คะแนน

 รับสมัครทาง internet ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มกราคม 2555

 สมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://job.mwa.co.th/root2/rule.php
ลงวันที่ 10/01/2012 15:21:41
จำนวนผู้ชม 1447
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54645 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน