ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 (14-20 ธ.ค.54)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 (14-20 ธ.ค.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 (14-20 ธ.ค.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 (14-20 ธ.ค.54)ประกาศรับสมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2554 จำนวน 3 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน 10010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS-office
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. จัดทำทะเบียนที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุอาคารสถานที่
 3. ดำเนินการจัดซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด
 4. จัดทำแผนการปรับปรุงอาคารประจำปี
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานตามที่ไ้ด้รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 อัตราเงินเดือน 10010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office
 - มีประสบการณ์ในงานทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. จัดทำระบบเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติและประวัตินักศึกษา
 2. ประมวลผลข้อมูลด้านการวัดผล ประเมินผล และรายงานผลการศึกษา
 3. จัดทำหนังสือรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 4. ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารทางการศึกษา
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย

 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน 10010 บาท
 ประเภท บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีความรุ้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office
 - มีประสบการณ์ในงานสารบรรณอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 2. ประสานงานการสื่อสารหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 3. จัดเก็บเอกสารและจัดระบบเอกสารเป็นหมวดหมู่ จำแนกตามระเบียบราชการและรักษาเอกสารอย่างเป็นระบบ
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 เปิดรับสมัครงานราชการ วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 255
ลงวันที่ 10/12/2011 00:47:48
จำนวนผู้ชม 1583
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2564

ผู้ใช้งาน 55099 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน