ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554)

มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 16 ธันวาคม 2554) ประกาศรับสมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 อัตราเงินเดือน 10010 บาท

 ประเภท บริหารทั่วไป

 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร
 - ความรู้ความสามารถ
 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

 - ทักษะ
 1. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

 - สมรรถนะ
 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

 วิธีการประเมิน โดยวิธีสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน
 - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 - ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัครงานราชการ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 10/12/2011 00:47:29
จำนวนผู้ชม 1321
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54575 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน