SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันพยาธิวิทยา รับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักจัดการงานทั่วไป

สถาบันพยาธิวิทยา รับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักจัดการงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันพยาธิวิทยา รับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักจัดการงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันพยาธิวิทยา รับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักจัดการงานทั่วไป ประกาศรับสมัครงานราชการ สถาบันพยาธิวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้

 1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานศัลยพยาธิ กลุ่มภารกิจวิชาการ อัตราเงินเดือน 8,600 บาท

 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

 2. นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาคุณภาพ กลุ่มภารกิจวิชาการ อัตราเงินเดือน 8,600 บาท

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันพยาธิวิทยา (ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-8208-15 ต่อ 223 หรือสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554

 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครสอบ

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 - ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) ใบรับรองแพทย์

 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
ลงวันที่ 10/12/2011 00:43:42
จำนวนผู้ชม 1394
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ