ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์ รับ ครู , คนงาน (บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2554)

เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์ รับ ครู , คนงาน (บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์ รับ ครู , คนงาน (บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลลาดยาว จ.นครสวรรค์ รับ ครู , คนงาน (บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2554)ประกาศรับสมัครงานราชการ เทศบาลตำบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างของเทศบาล

 ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย และคนงานประจํารถขยะ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554


 ประกาศเทศบาลตําบลลาดยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลลาดยาว

 ด้วยเทศบาลตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จะดําเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลลาดยาว ในประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลลาดยาว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 ตําแหน่งที่รับสมัคร
 1. ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (กองการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา

 อัตราค่าตอบแทน 8,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ
 2. ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
 3. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 2. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 1 อัตรา

 อัตราค่าตอบแทน 5,340 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ใช้แรงงานทั่วไป เก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยไปทําลาย หรือทิ้งในที่ที่ได้จัดไว้

 การสมัครเข้ารับการเลือกสรรและสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครฯ เข้ารับการเลือกสรร พร้อมหลักฐานด้วยต้นเอง ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 
ลงวันที่ 10/12/2011 00:39:06
จำนวนผู้ชม 857
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54582 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน