SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับ วิศวกรไฟฟ้า P7 (บัดนี้ - 20 ม.ค.55)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับ วิศวกรไฟฟ้า P7 (บัดนี้ - 20 ม.ค.55) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับ วิศวกรไฟฟ้า P7 (บัดนี้ - 20 ม.ค.55), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา รับ วิศวกรไฟฟ้า P7 (บัดนี้ - 20 ม.ค.55)ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า P7

 จำนวน ๑ อัตรา

 คุณสมบัติ
 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า
 - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในทางด้านไฟฟ้า
 - มีความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

 หลักฐานการสมัคร
 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 ระยะเวลาสมัคร
 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๒๐ ม.ค. ๕๕ ในวันและเวลาราชการ


 สนใจติดต่อ
 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารคณะ ตึกวาจวิทยาวัฒน์ ชั้น ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๖๓๗
ลงวันที่ 10/12/2011 00:37:48
จำนวนผู้ชม 1131
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ