SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับนักการทูตปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 พ.ย.54)

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับนักการทูตปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 พ.ย.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับนักการทูตปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 พ.ย.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับนักการทูตปฏิบัติการ (บัดนี้ - 30 พ.ย.54)สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

 ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่ง

 รายละเอียดวุฒิ
 มีคุณวุฒฺอย่าใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2554
ลงวันที่ 22/11/2011 09:17:58
จำนวนผู้ชม 1303
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ