SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554)

มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนครพนม รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2554)มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่)

 อัตราเงินเดือน 10,010 บาท

 ประเภท : บริหารทั่วไป

 จำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ หรืองานธุรการ ในสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 ปี (แสดงหลักฐาน)

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนครพนม
 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร
 - ความรู้ความสามารถ
 ข้อ 1. ความรู้ 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 1.2 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

 - ทักษะ
 ข้อ 2. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 2.1 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์

 - สมรรถนะ
 ข้อ 3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 3.1 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 3.2 ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3.3 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3.5 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

 วิธีการประเมิน
 โดยวิธีสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 22/11/2011 09:10:34
จำนวนผู้ชม 1063
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ