SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554)

เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ รับนายช่างโยธา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554)สำนักงานก่อสร้าง 1 (เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 7,000 - 12,000 บาท

 คุณสมบัติ
 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
 ด้านก่อสร้าง / โยธา
 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, AutoCAD และ 3D เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการถอดแบบ คำนวณปริมาณงาน และประมาณราคางานได้
 เป็นอย่างดี

 หลักฐานการสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารและหลักฐานมายื่นในวันสมัคร ดังนี้
 1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 2. หนังสือรับรองวุฒิการศึกษา
 3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
 5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 สถานที่ทำงาน สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์) บ้านสะอาดนาทม ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองที สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว จ.กาฬสินธุ์) เขื่อนลำปาว
 ติดต่อสอบถามได้ที นายธนพล สงวนตระกูล เบอร์โทร 08-1670-9885 หรือ 08-3408-5678

 เปิดรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554
ลงวันที่ 22/11/2011 09:08:31
จำนวนผู้ชม 1256
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ