SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์)P7 (ภาควิชาเคมีเทคนิค)

 

 จำนวน

 ๒ อัตรา

 

 คุณสมบัติ

 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิศวกรรม เคมีวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 - หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 หลักฐานการสมัคร

 หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ชุด

 

 ระยะเวลาสมัคร

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๓๐ พ.ย. ๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 สนใจติดต่อ

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๕๐๐๒
ลงวันที่ 22/11/2011 08:58:51
จำนวนผู้ชม 1075
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ