SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเจ้าท่า รับวิทยาจารย์ปฏิบัติการ (7 พ.ย.- 2 ธ.ค.54)

กรมเจ้าท่า รับวิทยาจารย์ปฏิบัติการ (7 พ.ย.- 2 ธ.ค.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเจ้าท่า รับวิทยาจารย์ปฏิบัติการ (7 พ.ย.- 2 ธ.ค.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเจ้าท่า รับวิทยาจารย์ปฏิบัติการ (7 พ.ย.- 2 ธ.ค.54) กรมเจ้าท่า ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่งวิทยาจารย์ปฏิบัติการ (ทางเคมี เคมีวิเคราะห์)

 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) สอน อบรม ให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการสอน อบรม เพื่อให้การ สอนและการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการสอน อบรม ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 3. ด้านการประสานงาน
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ด้านการบริการ
 (1) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ แก่นักศึกษา ผู้เข้าอบรม ประชาชน และหน่วยงาน ภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 (2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 สมัครด้วยตนเอง ที่ กรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 - 2 ธันวาคม 2554
ลงวันที่ 08/11/2011 09:57:44
จำนวนผู้ชม 1423
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ