ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2554)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 - ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

 - มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติการ Windows ระบบ Internet สามารถพัฒนา Website โดยใช้เครื่องมือ FrontPage, DreamWeaver, PHP หรือชุดคำสั่ง HTML และการใช้คำสั่งจัดการฐานข้อมูล SQL, MySQL, FOXPRO ได้

 - มีความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ

 - มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจาและวุฒิภาวะอารมณ์ดี

 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-31 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และสำเนาใบปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 31 ตุลาคม 2554

 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

 - หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท
ลงวันที่ 26/10/2011 10:01:09
จำนวนผู้ชม 1337
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54250 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128434 คน