SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานศาลยุติธรรม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สํานักงานศาลยุติธรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับ สํานักงานศาลยุติธรรมประกาศสํานักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ สํานักงานศาลยุติธรรมดําเนินการสอบข่ งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติ การ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

 จำนวนอัตราว่างครั้งแรก 40 อัตรา

 เงินเดือน 9,140 - 9,690 บาท อัตราค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยา

 การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาล ยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ในวันเวลาราชการ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.ojoc.go.th/exam
ลงวันที่ 26/10/2011 09:50:40
จำนวนผู้ชม 1387
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ