ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์, ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ อัตราเงินเดือน 9,140 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,140 บาท

 - อายุไม่เกิน 35 ปี

 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคม สงเคราะห์ (หากมีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 - สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (เว้นวันหยุดราชการ)

 เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นวันสมัครสอบ

 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 - สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 หมายเหตุ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ไม่รับพิจารณาการสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นำเอกสารและหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน

 - กรุณานำวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองสำเนาด้วยตนเองในวันที่มาสมัคร

 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท
ลงวันที่ 10/10/2011 15:24:26
จำนวนผู้ชม 1269
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54871 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128478 คน