SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับนักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง (บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2554)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับนักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง (บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับนักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง (บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับนักวิชาการประมง,เจ้าพนักงานประมง (บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2554)ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ฉะนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน 9,140 ถึง 9,690 บาท
 อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี
 ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
 อัตราเงินเดือน 7,670 ถึง 8,140 บาท
 อัตราว่างบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาประมง หรือสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 การรับสมัครสอบ
 วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 ตุลาคม 2554 ในเวลาราชการ
ลงวันที่ 10/10/2011 15:21:08
จำนวนผู้ชม 1439
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ