SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (10-14 ต.ค.54)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (10-14 ต.ค.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านเภสัชศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านเภสัชศาสตร์

 อัตราเงินเดือน ระหว่าง 12,600 – 14,430 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

 จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านเภสัชศาสตร์ รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
 ความรู้ความสามารถ/ทักษะ/สมรรถนะ ในการอธิบาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเหตุผล ประเด็นสำคัญ การวางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบาย แผนหรือประเด็นของเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านเภสัช สมุนไพร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการอ่านและวิเคราะห์เบื้องต้นของข้อเสนอการวิจัยทางด้านเภสัช และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย


 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักอำนวยการกลาง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย 13.30 – 16.00 น.
ลงวันที่ 10/10/2011 15:20:27
จำนวนผู้ชม 1271
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ