ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับนักฟิสิกส์รังสี (27 ก.ย. - 3 ต.ค.54)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับนักฟิสิกส์รังสี (27 ก.ย. - 3 ต.ค.54) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับนักฟิสิกส์รังสี (27 ก.ย. - 3 ต.ค.54), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับนักฟิสิกส์รังสี (27 ก.ย. - 3 ต.ค.54)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 นักฟิสิกส์รังสี

 ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางฟิสิกส์ ทางรังสีเทคนิค และทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล
 2. ตรวจวิเคราะห์และประเมินคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์และสาธารณสุข
 3. ตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับระหว่างการวินิจฉัยโรคจากเครื่องกำเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์
 4. ตรวจวิเคราะห์ และประเมินปริมาณรังสีประจำบุคคลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี และติดตามให้คำแนะนำในการแก้ไขการได้รับรังสีในปริมาณสูง
 5. ประเมินความเสี่ยงการได้รับรังสีให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการด้านรังสี
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร

 - ความรู้ความสามารถ
 1. ความรู้ทั่วไป ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศของคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ทางด้านฟิสิกส์และเครื่องมือแพทย์
 วิธีการประเมิน สอบข้อเขียน

 - สมรรถนะ
 ด้านคุณลักษณะของบุคคล เกี่ยวกับ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
 วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2554 - 3 ตุลาคม 2554
ลงวันที่ 29/09/2011 14:24:10
จำนวนผู้ชม 1366
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55402 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน