SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2554)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2554)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

 รหัสตำแหน่ง B11/14 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ปฏิบัติงานที่ งานจัดการความรู้ จำนวน 1 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 11,000.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 700.00 บาท

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2554

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 ร่วมออกแบบการวางแผนระบบการจัดการความรู้คณะฯ และให้คำปรึกษาทีมดำเนินการจัดการความรู้

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
 ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 หากมีประสบการณ์ด้าน พยาบาล สาธารณสุข จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 เป็นผู้ไม่บกพร่องนศีลธรรม จริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบข้อเขียน การจัดการความรู้
 2. สอบปฏิบัติ ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 3. สอบสัมภาษณ์

 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 สอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 20 ตุลาคม 2554
 สอบปฏิบัติ วัน เวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 20 ตุลาคม 2554
 สอบสัมภาษณ์ วัน เวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 20 ตุลาคม 2554
ลงวันที่ 29/09/2011 14:22:56
จำนวนผู้ชม 1859
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ