ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

 รหัสตำแหน่ง C11/55 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 ปฏิบัติงานที่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

 อัตราเงินเดือน 11,000.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 700.00 บาท

 กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554

 ลักษณะของตำแหน่งงาน
 ผลิตสื่อการสอน เช่น เขียนภาพ วาดภาพ ถ่ายภาพ ผลิตสื่อจากคอมพิวเตอร์ฯลฯ งานบริการงานวิจัย
 งานบริการในพิพิธภัณฑ์

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เวชนิทัศน์) หรือปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์
 สื่อสารมวลชน จิตรกรรม
 ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและจริยธรรมอันดี

 วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก
 1. สอบสัมภาษณ์
 วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
 หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 13 ตุลาคม 2554
ลงวันที่ 29/09/2011 14:21:52
จำนวนผู้ชม 1045
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54438 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน