SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2554)คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร

 - ผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตรา 11,440 บาท จำนวน 1 อัตรา

 - ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรมชีวเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อัตรา 8,340 บาท จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 หรือที่ www.eng.cmu.ac.th
ลงวันที่ 29/09/2011 14:15:02
จำนวนผู้ชม 1092
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ