SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยนครพนม รับ อาจารย์ (1-25 ตุลาคม 2554)

มหาวิทยาลัยนครพนม รับ อาจารย์ (1-25 ตุลาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยนครพนม รับ อาจารย์ (1-25 ตุลาคม 2554), ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยนครพนม รับ อาจารย์ (1-25 ตุลาคม 2554) มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่ง อาจารย์


 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
 1. ปฏิบัติงานด้านการสอน , การวิจัย , การบริการวิชาการในสาขาวิชา
 2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์และภาษาไทย) 1. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน

 - ทักษะ
 1. ความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการสอน

 วิธีการประเมิน : โดยวิธีให้ปฏิบัติการสอน

 - สมรรถนะ
 1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ 2. ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ 3. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

 วิธีการประเมิน : โดยวิธีสัมภาษณ์

 เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 (ปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

 
ลงวันที่ 29/09/2011 14:12:10
จำนวนผู้ชม 1188
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ